Positionnement de la marque Définition de l’objectif Profil du groupe cible La position de la compétition Conseils et suggestions Détermination

Read more

Zgodność z główną linią produktową Wstępny szkic projektu Kolorystyka dostosowana do technik powielania Wizualizacja 2D Adaptacje językowe Przygotowanie DTP

Read more

Rysunki techniczne Wizualizacja 3D Makiety kontrolne Dokumentacja techniczna Testy transportowe Makiety finalne z grafiką

Read more

Analiza założeń technicznych Wdrożenie do produkcji Monitorowany zakup surowców Nadzorowane procesy produkcyjne Bieżąca kontrola wydajności Łączenie różnych surowców

Read more

Monitorowanie dostaw surowców Wytypowanie procesów newralgicznych Wyrywkowy system kontroli  AQL 1 Standardy ISO 9001 Identyfikacja personalna kontrolerów Wnioski pokontrolne

Read more

Pakowanie dedykowane Identyfikacja systemowa opakowań Magazynowanie i archiwizacja Transport gabarytowy Wysyłki jednostkowe oraz instalacja Coopacking i manual service

Read more